Dental Tribune Slovenia

Uporaba Curasept Biosmalto je povzročila bistveno večjo remineralizacijo in desenzibilizacijo

By Giuca MR, Pasini M, Scarpata L, Lardani L*
September 15, 2021

Ocena remineralizacijskega in desenzibilizirajočega učinka zobne pene na osnovi amorfnega kalcijevega fosfata (ACP) na demineralizacijo zobne sklenine.

Cilj študije

Oceniti remineralizacijski in desenzibilizirajoči učinek dveh zobnih pen na demineralizacijo zobne sklenine pri otrocih.

Materiali in metode

Vključenih je bilo 75 pacientov, starih od 6 do 16 let, ki so imeli vsaj eno demineralizacijo zobne sklenine, za katero je značilna omejena motnost na ravni maksilarnega ali mandibularnega stalnega molarja, popolni izbruh, podaljšala se je na od 1/3 do več kot 2/3 na ravni sklenine, s spremembo barve sklenine (bela, kreda, rumena, rjava). Pacienti so bili naključno razdeljeni v tri skupine: prvi skupini sta bila predpisana dva nanosa pene za karies, abrazijo in erozijo Curasept Biosmalto na dan, drugi skupini pa dva nanosa pene na dan, in sicer z amorfnim kalcijevim fosfatom in kazeinom (CPP-ACP) brez 900 ppm fluora, medtem ko je bila v tretji skupini predpisana uporaba 250 ppm fluoridne ustne vode, dvakrat na dan po 1 minuto. Vsi pacienti so med študijo uporabljali fluoridno zobno pasto s 1450 ppm fluora.

75 pacientov starih 6–16 let 25 pacientov prejemalo zobno peno Biosmalto

25 pacientov prejemalo zobno peno Kazein-ACP

25 pacientov prejemalo ustno vodo s 250 ppm F-

2 aplikaciji na dan,
spremljanje po 30
in 90 dnevih
  • ICDAS II: mednarodna lestvica od 0 do 6, ki se uporablja za oceno resnosti karioznih lezij
  • DDE: lestvica, ki opisuje barvo lezije: 0 = normalno, 1 = kremno bela, 2 = temno rjava
  • Podaljšanje lezije: 0 = odsoten, 1 = do 1/3 površine, 2 = do 2/3, 3 = čez 2/3
  • SCASS: lestvica za merjenje preobčutljivosti po termičnem dražljaju. Od 0 = brez zaznane bolečine do 3 = močna bolečina, ki je bolnik ne more prenašati.
  • Lestvica W-B: subjektivna lestvica VAS v razponu od 0 do 10, izrazi pacient na podlagi, kako močna
  • je bolečina, ki jo občuti kot občutljivost

Rezultati

Redna uporaba pene za karies, abrazijo in erozijo Curasept Biosmalto je povzročila bistveno večjo remineralizacijo in desenzibilizacijo kot tista, ki smo jo dobili z 250-ppm fluoridno ustno vodico pri T1 (30 dni) in T2 (90 dni). Pri vseh ocenjenih parametrih je Biosmalto pokazal očitnejši in klinično opaznejši učinek kot kazein-ACP. Ta razlika je bila statistično značilna v korist Biosmalta v 90 dneh za vse parametre, medtem ko je bila v 30 dneh razlika statistično značilna le za parameter občutljivosti dentina.

Ugotovitve študije

Pri zdravljenju demineraliziranih lezij pri otrocih se je zobna pena za karies, abrazijo in erozijo Curasept Biosmalto izkazala za klinično učinkovito pri remineralizaciji prizadetih predelov, za izboljšanje njihovega kliničnega vidika in kontrastne občutljivosti dentina. Izkazalo se je, da je bil ta učinek v 90-dnevnem opazovanju statistično boljši tako od uporabe ustne vode s fluorom kot tudi od uporabe drugega izdelka na osnovi kalcija in amorfnega fosfata (ACP) s kazeinom. Desenzibilizirajoče delovanje pene za karies, abrazijo in erozijo Curasept Biosmalto je bilo hitrejše kot pri drugih penah na osnovi ACP, uporabljenih v tej študiji, že po 30 dneh. Ne nazadnje pa pena kljub daljši uporabi ni izkazala neželenih učinkov.

*Università degli Studi di Pisa, Italija, Oddelek za kirurško, medicinsko, molekularno in patologijo kritičnega področja, zobozdravstvo in kirurgijo ustne votline.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International