Zakaj je čustvena inteligenca bistvena veščina v zobozdravstvu?

Search Dental Tribune

Zakaj je čustvena inteligenca bistvena veščina v zobozdravstvu?

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Študije so pokazale, da so čustveno inteligentni ljudje lahko bolj uspešni tako v zasebnem kot poklicnem življenju. (Slika: inimalGraphic / Shutterstock)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

čet. 7 oktober 2021

save

LEIPZIG, Nemčija: Čustvena inteligenca (EI) se nanaša na načine, s katerimi posameznik lahko razume in obvladuje svoje potrebe ter prepoznava in se spopada s potrebami drugih in sposobnostmi za te. Za zobozdravnika so to veščine pomembne, ker vsaka dejavnost v procesu zdravljenja zahteva čustveno povezavo s pacienti. Tisti, ki znajo uporabljati EI so lahko dolgoročno učinkovitejši in uspešnejši.

Čeprav zobozdravstveni delavci delajo z ljudmi ves dan, niso nujno najuspešnejši pri tem delu in jim pogosto lahko primanjkuje EI. Študija z naslovom "Čustvena inteligenca med dodiplomskimi študenti zobozdravstva: nepogrešljiv in zapostavljen vidik v zobozdravstvu" je pokazala, da je bilo dobro ocenjenih le 11,55% od 186 študentov dodiplomskega študija, ki so sodelovali v raziskavi. Mohlab Al-Sammarraie je v svojem prispevku na to temo izjavil, da verjame, da je "trajnostno napredovanje v karieri odvisno od sposobnosti zobozdravnikov, da vzpostavijo ravnovesje med zadovoljevanjem emocionalnih potreb pacientov in primernega izvajanja potrebnih operativnih tehnik".

Je vlaganje v znanje izguba časa?

Al-Sammarraie omenja kombinacijo EI in inteligenčnega kvocienta (IQ). Ta povezava je že zdavnaj dokazana in raziskave so pokazale, da IQ korelira s sposobnostmi kognitivnega nadzora. Povzeto, raziskave sugerirajo, da je EI pomembnejša od tehnične usposobljenosti, ko gre za uspešnega menedžerja. Posamezniki z izrazitejšimi socialnimi veščinami sprejemajo boljše odločitve, vrnitev naložbe vlaganja v EI pa je veliko pomembnejša kot povečevanje znanja.

Ta spoznanja so lahko težko sprejemljiva za praktike, ki radi do popolnosti obvladajo operativne tehnike. Dejansko pa te tehnične veščine veljajo za manj pomembne, ​​če jih zobozdravniki v praksi ne znajo čustveno povezati s pacienti in se zato lahko nenehno soočajo s frustrirajočimi težavami med vodstvom ostalim osebjem.

EI je središče uspeha

Dobra novica je, da se EI lahko naučimo. EI je opisan kot obstoj štirih dominantnih vedenjskih lastnosti, ki se imenujejo samozavedanje, družbena zavest, samoupravljanje in sposobnost upravljanja odnosov. V nadaljevanju bomo opisali vsako lastnost in podali nekaj nasvetov, kako jih je mogoče prenesti v vsakodnevno delo v zobozdravniški ordinaciji.

Samozavedanje

Samozavedanje je temelj dobrega vodenja, vendar zahteva razmišljanje o sebi. Objektivna vsakodnevna ocena je lahko dober način razumevanja naših prednosti in slabosti, ki so se v določenih situacijah pojavile čez dan. Vprašajte vaše zaupanja vredne sodelavce, da vas opišejo in tako boste dobili dober vpogled. Lahko tudi vodite dnevnik, v katerega si zapišete cilje, načrte in prednostne naloge za prihodnost.

Družbena zavest

Da bi lahko bili družbeno bolj ozaveščeni v samem bistvu in bili boljši vodja, lahko pomagajo nekatere opazovalne sposobnosti, ki vključujejo učenje razumevanja drugih z resničnim poslušanjem sogovornika. Če želite biti uspešni v poslušanju je pomembno, da ste pozorni na ton glasu, na mimiko in govorico telesa, da razvijete občutek za splošno razpoloženje pri delu in da poskušate opaziti drobne podrobnosti, ki lahko bistveno prispevajo k razumevanju.

Samokontrola

Preden dosežete zmožnost osredotočiti se na druge in biti pozorni na navidezno subtilne stvari, ki se dogajajo v ordinaciji, morate pridobiti nadzor nad lastno obremenitvijo pri delu in razpolaganje s časom. Skrbno načrtovanje delovnika in prihod na sestanke lahko naredita veliko razliko pri samokontroli, ki zagotovi občutek nadzora. Drug način samokontrole je, da si postavite majhne cilje, ki so osredotočeni na eno nalogo, katero opravite in potem zavestno nadaljujete.

Sposobnost upravljanja odnosov

Vsi ti nasveti bi morali na koncu prispevati k izboljšanju odnosov na delovnem mestu, ker ljudje, ki delajo na sebi, praviloma bolje razumejo, kaj se dogaja v zavesti ljudi okoli njih. Za poglobitev odnosov s sodelavci je pomembno prepoznavanje potreb, znati postaviti meje, ceniti druge in načrtovati čas za izgradnjo odnosov.

Vzrok, da je poznavanje EI v središču uspeha je v tem, da se večina težav v resničnem svetu rešuje z veščinami obvladovanja ljudi in ne s čisto inteligenco. Na srečo nas vsakodnevno življenje vodi skozi številne situacije, v katerih lahko vadimo vse štiri dominantne vedenjske lastnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement