DT News - Slovenia - Uporaba klorheksidina za odstranitev orofaringealnega SARS-CoV-2 pri bolnikih s COVID-19

Search Dental Tribune

Uporaba klorheksidina za odstranitev orofaringealnega SARS-CoV-2 pri bolnikih s COVID-19

Laboratorios KIN have been researching and developing quality products for dental health care since 1964. (Slika: Laboratorios KIN)
Dental Tribune Slovenia

Dental Tribune Slovenia

pon. 26 september 2022

Shrani

Od pojava težkega akutnega respiratornega sindroma zaradi okužbe s koronavirusom 2 (severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2) decembra 2019 je bilo več kot 113 milijonov potrjenih primerov koronavirusne bolezni v letu 2019 po vsem svetu, kar je povzročilo več kot 2,5 milijona smrti. Profilaksa je ključnega pomena za obvladovanje bolezni. Zlati standard je kombinacija imunizacije s cepivom, izolacija pred virusom prek socialne distance, nošenja mask in umivanja rok ter uporaba protimikrobnih sredstev. V tej študiji so avtorji raziskovali uporabo klorheksidina kot orofaringealnega protimikrobnega sredstva proti okužbi s SARS-CoV-2.

Materiali in metode

Izvedena je bila prospektivna kohortna študija, izvedena v štirih bolnišnicah v Los Angelesu. Bolniki s COVID-19, ki so bili sprejeti na oddelke za COVID-19, so bili obravnavani v študiji med 20. majem in 15. decembrom 2020. Izbrani bolniki v študiji so lahko sledili navodilom za uporabo klorheksidina kot sredstva za izpiranje ust. Bolniki z nameščeno nazogastričnoali endotrahealno cevjo so bili izključeni iz študije, prav tako so bili izključeni bolniki, ki so imeli simptome več kot teden dni.

Bolniki so bili naključno razporejeni v študijske in kontrolne skupine. Obe skupini sta bili deležni  standardne oskrbe v načrtih zdravljenja. Študijska skupina je, za razliko od kontrolne skupine, prejela 15 ml  klorheksidinijevega glukonata (0,12 %) kot orofaringealno izpiranje. Bolniki so raztopino uporabili dvakrat na dan po 30 s. Po 4 dneh se je bris orofarinksa testiral na prisotnost SARS-CoV-2 z rRT-PCR).

Za doseganje posteriornega orofarinksa so pacienti iz drug študijske skupine, poleg ustne vode s klorheksidinom dobila še pršilo s klorheksidinom. V tej skupini so bolniki po peroralnem izpiranju uporabili še pršilni aplikator - tri razprške (skupaj 1,5 ml) raztopine klorheksidina v zadnji del orofarinksa. Da se je odprlo posteriorno žrelo, so bolniki ob razpršitvi glasno izgovorili »ah« v trajanju 5 sekund, medtem ko je so pritisnkali na razpršilo. Ta postopek so izvajali dvakrat na dan, 4 dni. Po 4 dneh uporabe klorheksidina smo vzeli bris in testirali prisotnost SARS-CoV-2 z rRT-PCR.

Za statistično analizo smo uporabili parni t-test.

V analizo smo vključili 294 bolnikov, od tega 159 bolnikov v študijsko skupino, ki je prejemala klorheksidin, in 135 bolnikov v kontrolno skupino. Vsi bolniki so prejeli standardno oskrbo COVID-19, ki je vključeval remdesivir, antikoagulante, glukokortikoide in zdravljenje s kisikom.

Orofaringealni vzorci v skupini s samo oralnem izpiranjem s klorheksidinom

V analizo te skupine je bilo vključenih 121 bolnikov. Vzorci brisov orofarinksa so pokazali 62,1 % negativnih rezultatov in 37,9 % pozitivnih rRT-PCR na SARS-CoV-2. V kontrolni skupini, ki ni prejemala klorheksidina, je bilo le 5,5 % negativnih brisov in kar 94,6 % pozitivnih brisov na SARS-CoV-2. Razlika v pozitivnih brisih orofarinksa med skupinama je bila statistično značilna (p < 0,01).

Orofaringealni vzorci v skupini oralnega izpiranja in uporabe pršila s klorheksidinom

V tej skupini peroralnega izpiranja s klorheksidinom in dodanim orofaringealnim pršilom s klorheksidinom je bilo vključenih 173 bolnikov. 86,0 % teh bolnikov, je imelo negativen bris na SARS-CoV2, kontrolna skupina, ki ni prejemala klorheksidina, pa le 6,2 % negativnih brisov na virus SARS-CoV2. Razlike v pozitivnih brisih med skupinama so bile statistično značilne (p < 0,01).

Uporaba klorheksidina pri zdravstvenih delavcih

Klorheksidin je uporabila skupina 15 zdravstvenih delavcev (14 medicinskih sester in 1 zdravnik). Uporabili so klorheksidin kot peroralno izpiranje in orofaringealno pršilo dvakrat na dan kot opisano zgoraj v času trajanja študije. Noben zdravstveni delavec ni razvil okužbe s SARS-CoV-2 med potekom te študije. Nasprotno pa pa je bila stopnja okužbe s COVID-19 med zdravstvenimi delavci v podobnih bolnišnicah v istem časovnem obdobju skoraj 50 %.

Neželeni učinki

V času študije neželeni učinki zaradi uporabe klorheksidina niso bili opaženi.

Diskusija

Klorheksidin je protimikrobno sredstvo, ki se pogosto uporablja pri predoperativni pripravi kože za preprečevanje okužb, za preprečevanje zobnih oblog in preprečevanje nozokomialne pljučnice. Zaradi svoje kationske narave se je klorheksidin izkazal kot učinkovit pri uničevanju virusov SARS-CoV-2. Rezultati te študije kažejo pomembno znižanje količine prisotnega SARS-CoV-2 po uporabi klorheksidina v ustni votlini in žrelu. V prizadevanju za dostop klorheksidina do posteriorega orofarinksa je bilo bolj učinkovito zdravljenje v primeru kombinacije uporabe klorheksidinom kot ustne vode in dodatne uporabe pršila s klorheksidina z aplikatorjem neposredno v posteriorni orofarinks, med temi bolniki jih je imelo 86,0 % negativne brise na SARS-CoV-2. V skupini bolnikov, ki so prejemali samo ustno vodo s klorheksidinom, je bilo značilno manj, - 62,1 % bolnikov brez prisotnosti SARS-CoV-2.

Zaključek

Ugotovljeno je bilo, da je klorheksidin zelo učinkovit pri preprečevanju okužb s SARS-CoV-2. Dodatno pa uporaba klorheksidina v obliki pršila, ki doseže posteriorni orofarinks, lahko izboljša odstranjevanje SARS-CoV-2 iz orofarinksa. Avtorji predlagajo uporabo klorheksidina v dva namena: (1) preprečevanja širjenja virusov s kovidnih bolnikov na druge osebe in (2) za preprečevanje SARS-CoV-2 okužb v primeru izpostavljenosti virusu. Priporoča se uporaba klorheksidin diglukonata 0,12% ustne vodice dvakrat na dan na naslednji način: (1) poškropite 1 ml v nosnici, (2) temeljito izpirajte ustno votlino in ustno žrelo s 15 ml vsaj 30 s in (3) uporabite pršilni aplikator - 3 razprške v ustno žrelo (1,5 ml). Ta postopek lahko nadaljujete, dokler se virus naravno ne odstrani iz telesa, kar traja približno 2–3 tedne.

Klorheksidin kot sredstvo za izpiranje ust in v obliki orofaringealnega razpršila za posteriorni orofainks, je preprost in varen dodatek k trenutnim smernicam za preprečevanje COVID-19, ki lahko pomembno vpliva na nadzor nad širjenjem bolezen. V kombinaciji s cepljenjem, ustrezno socialno distanco, nošenjem maske in umivanjem rok lahko klorheksidin učinkovito prispeva k učinkovitejšemu preprečevanju bolezni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement