Dental Tribune Slovenia

Študija je ugotovila razlike v natančnosti intraoralnih skenerjev

By Dental Tribune International
February 20, 2021

SEOUL, Južna Koreja: Čeprav intraoralni skenerji obstajajo že več kot tri desetletja in se njihova uporaba v zobozdravstveni praksi povečuje, je le malo raziskav preučilo 3D natančnost digitalnih skenov vsadkov. Odstopanja med komponentami vsadkov morajo biti minimalna. Raziskovalci s šole Seoul National University School of Dentistry so preverili resničnost desetih intraroralnih skenerjev pri določanju položajev simuliranih teles implantov.

Raziskovalci so preizkusili nično hipotezo, da med intraoralnimi skenerji ne bo bistvene razlike v natančnosti 3D in da položaj skeniranega telesa ne bo vplival na zanesljivost. Ocenili so delovanje CEREC Omnicam in CEREC Primescan (Dentsply Sirona), CS 3600 (Carestream Dental), DWIO (Dental Wings), i500 (Schütz Dental), iTero Element (Align Technology), PlanScan (Planmeca), TRIOS 2 in TRIOS 3 (3Shape) in True Definition (3M). Pri pridobivanju natančnih položajev šestih vzorcev, ki so simulirali telesa skeniranja vsadkov v delno brezzobem modelu.

Digitalni skeni iz vsakega intra-oralnega skenerja smo primerjali z referenčnimi nabori podatkov, pridobljenimi s pomočjo koordinatnega merilnega stroja. Izračunana so bila odstopanja od dejanskih položajev šestih vzorcev vzdolž osi x, y in z ter celotni 3D odklon digitalnega skeniranja.

V nasprotju s postavljeno nično hipotezo so raziskovalci ugotovili, da vrsta intraoralnega skenerja in položaj simuliranih cilindričnih vzorcev skeniranja vplivata na stopnjo in smer odstopanj v natančnosti.

Najmanjše odstopanje je bilo ugotovljeno pri vzorcu ob referenčnem izvoru, največje odstopanje pa na kontralateralni strani pri vseh preizkušenih skenerjih. CEREC Primescan in TRIOS 3 sta imela največjo resničnost, sledili so ji i500, TRIOS 2 in iTero Element - čeprav razlika ni bila statistično značilna. DWIO in PlanScan sta pokazala najmanjšo natančnost pri delno brezzobih skeniranjih digitalnih vsadkov spodnje čeljusti.

Zavrnjena je bila tudi druga nična hipoteza - da položaj telesa skeniranja ne vpliva na natančnost - digitalni skeni so odstopali z oddaljenostjo od referenčnega izvora. Bolj ko je bil sken oddaljen od izvora, večje je bilo odstopanje. Ta rezultat je v skladu s prejšnjimi študijami, ki potrjujejo manjšo zanesljivost skeniranja digitalnih vsadkov zaradi kopičenja napak med sestavljanjem slik.

Raziskovalna skupina je ugotovila, da je bila prisotna omejitev študije, ker so bili digitalni odtisi zbrani v in vitro modelih, ki se lahko razlikujejo od modelov in vivo, v katerih lahko na rezultat vplivajo dejavniki, kot so gibanje pacientov, prisotnost mehkih tkiv, vlažnost...

Avtorji študije so zaključili: »Priporočamo uporabo intra-oralnih skenerjev, ki lahko izdelajo natančen pregled celotnega loka, zlasti za izdelavo protez s širokim ​​razponom.« Študija z naslovom »Trueness of ten intraoral scanners in determining the positions of simulated implant scan bodies« je bila objavljena 28. januarja 2021 v znanstvenih poročilih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International