DT News - Slovenia - Nova študija preučuje dejavnike, ki vplivajo na pripravljenost pacienta obiskati zobozdravstvene storitve

Search Dental Tribune

Nova študija preučuje dejavnike, ki vplivajo na pripravljenost pacienta obiskati zobozdravstvene storitve

Raziskovalci na Japonskem so ugotovili, da so zdravstvena prepričanja in oralne zdravstvene navade močni pokazatelji pripravljenosti za redne zobozdravstvene preglede. (Slika: Portrait Image Asia/Shutterstock)

pet. 17 februar 2023

Shrani

OKAYAMA, Japonska: Po podatkih Panameriške zdravstvene organizacije je devet od desetih ljudi izpostavljenih tveganju za katero koli vrsto bolezni ust, kar je mogoče ublažiti z zdravimi oralnimi navadami in rednimi zobozdravstvenimi pregledi. Raziskovanje dejavnikov, ki vplivajo na pripravljenost za redno obiskovanje zobozdravnika, lahko prispeva k javnozdravstveni komunikaciji in drugim načinom motiviranja pacientov. Raziskovalci na Japonskem so ugotovili, da se najverjetneje naročijo na zobozdravstveni pregled tisti pacienti, ki razumejo koristi pregledov pri preprečevanju bolezni in tisti, ki imajo pozitivno vedenje ustnega zdravja.

Raziskava je vključevala ustni pregled in vprašalnik, ki je vseboval vprašanja o stanju ustnega zdravja in vedenja in vprašanja o pripravljenosti udeležencev, da izboljšajo svoje splošno zdravje v skladu z določenim modelom prepričanja o zdravju in tudi odzive pacientov na izogibanja tveganjem. Uporabljeni model poskuša razložiti zdravstveno vedenje prepričanja posameznika v povezavi z zdravstvenim vedenjem, pri čemer model uporablja sistem za dovzetnost, koristi in ovire, da pojasni pripravljenost za ukrepanje. Posamezniki, ki niso naklonjeni tveganju, se nagibajo k sprejemanju odločitev, ki temeljijo na izogibanju tveganjem potencialno negativnega izida.

Rezultati so pokazali, da so bili udeleženci bolj motivirani, da se vključijo v preventivne zdravstvene ukrepe, ko so udeleženci bolj verjetno vedeli, da se soočajo s tveganjem negativnega zdravstvenega izida poleg očitne koristi. Raziskovalci so odkrili tudi pomembno pozitivno povezavo med pripravljenostjo na zobozdravstveni pregled in vedenjem ustnega zdravja nitkanja ali uporabe interdentalnih ščetk.

Ekipa je zaključila, da je bila povezava posledica samo učinkovitosti, koncepta v zdravstvenem modelu, ki se ukvarja z zaupanjem, da lahko nekdo sprejme ukrepe, potrebne za doseganje določenega rezultata. Pričakovati je, da bo nenaklonjenost tveganju ljudi spodbudila k zdravemu vedenju za načrtovanje zobozdravstvenih pregledov, vendar pa to ni bilo dokazano. Raziskovalci so predlagali, da to ugotovitev lahko pripišejo razmeroma mladi starosti anketirane populacije, saj so pretekle študije pokazale, da imajo mladi manjšo nagnjenost k tveganju. Tako so priporočili nadaljnje raziskave med temi dejavniki. Ugotovljeno je bilo, da stanje ustnega zdravja, narejeno z ustnim pregledom, ni povezano s pripravljenostjo za redne preglede.

Študija z naslovom “The impact of oral health behaviors, health belief model, and absolute risk aversion on the willingness of Japanese university students to undergo regular dental check-ups: A cross-sectional study” je bila objavljena v mednarodnem časopisu International Journal of Environmental Research and Public Health novembra 2022.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement