DT News - Slovenia - Bolniki z revmatoidnim artritisom so ocenili, kako ustno zdravje vpliva na kakovost življenja

Search Dental Tribune

Bolniki z revmatoidnim artritisom so ocenili, kako ustno zdravje vpliva na kakovost življenja

Raziskovalci priporočajo vzpostavitev sistema epidemiološkega nadzora za spremljanje in izboljšanje ustnega zdravja in kakovosti življenja bolnikov z revmatoidnim artritisom. (Slika: Witsawat.S/Shutterstock)

ned. 23 april 2023

Shrani

MADRID, Španija/MEDELLÍN, Kolumbija: Raziskovalci so ocenili razmerje med kakovostjo življenja, povezano z ustnim zdravjem (OHRQoL) in revmatoidnim artritisom (RA) s ciljem spodbujanja multidisciplinarnih raziskav za bolnike s kronično boleznijo. Ugotovili so, da imajo fizična bolečina, invalidnost in psihološka stiska najpomembnejši učinek na OHRQoL pri bolnikih z revmatoidnim artritisom s parodontitisom in brez njega (PD), vendar je PD močno prispeval k invalidnosti in stiski.

PD in RA sta kronični bolezni, ki trenutno veljata za epidemiološko in biološko ter etiopatološko povezani. Obe bolezni povzročita uničenje kostnega in vezivnega tkiva. RA prizadene med 0,2 % in 5,0 % ljudi po vsem svetu in je štirikrat pogostejši pri ženskah kot pri moških. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije hude primere parodontalne bolezni prizadenejo približno 19 % svetovnega prebivalstva.

Vrednotenje 59 udeležencev študije je vključevalo popoln parodontalni pregled in izpolnjevanje vprašalnika. Vprašalnik je zajemal sociodemografske podatke in OHRQoL, ocenjen z instrumentom Oral Health Impact Profile-14 (OHIP-14), ki je zajemal telesne bolečine, telesne, socialne in psihološke invalidnosti, psihološkega neugodja, funkcionalne omejitve in invalidnosti.

Rezultati so pokazali, da sta bila socialno-ekonomski status in raven družinske podpore neposredno povezana z zaznanim zdravstvenim stanjem in OHRQoL. Starost je bila statistično pomembno povezana s telesno in psihično prizadetostjo. Bolniki, ki so imeli tudi PD, so poročali o večji fizični bolečini in večji psihološki invalidnosti. Manj kot je število zob, slabši so rezultati na področjih fizične, socialne in psihične prizadetosti in invalidnosti.

Glede na odgovore udeležencev na OHIP-14 pa je imelo ustno zdravje omejen vpliv na njihovo splošno kakovost življenja, povezano z zdravjem. Vrsta revmatoidnega artritisa, število prizadetih sklepov in jutranja okorelost so bolj kot kar koli drugega vplivali na kakovost življenja. Dejavniki, ki so bili najpomembnejši za OHRQoL, so bili, kako napredovala je bila PD, ali je pri sondiranju prišlo do krvavitev in število preostalih zob.

Skupina je tudi ugotovila, da je OHRQoL negativno vplival na bolnike, ki so poročali, da niso redno telovadili. Raziskovalci so predlagali, da je to mogoče pripisati zaznavanju dobrega ustnega zdravja in zmožnosti samooskrbe, ki izhajata iz splošnega dobrega počutja kot posledice telesne vadbe, ki izboljša simptome revmatoidnega artritisa.

Ker so nekateri dejavniki, kot sta vrsta revmatoidnega artritisa in resnost PD, močno vplivali na OHRQoL v študiji, so raziskovalci priporočili vzpostavitev »sistemov epidemiološkega nadzora, usmerjenih v oralno zdravje in sistemska stanja, ki bi lahko izboljšala spremljanje teh bolnikov in prispevali k njihovemu splošnemu, socialnemu in zdravstvenemu počutju ter izboljšanju kakovosti življenja«.

Študija z naslovom “Oral health-related quality of life in a group of patients with rheumatoid arthritis”, je bila objavljena v številki Dental and Medical Problems Januar-marec 2023.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement