Dental Tribune Slovenia

Narodi z najboljšim ustnim zdravjem

By Jeremy Booth, Dental Tribune International
May 13, 2021

BERLIN, Nemčija: Raziskave evropskih držav so pokazale, da imajo ljudje v Italiji, Nemčiji in Španiji najboljše zdravje ustne votline v Evropi. Te tri države so na vrhu lestvice, ki jo je sestavila digitalna medicinska platforma Qunomedical, ki je ocenila zdravje zob evropskega prebivalstva ter okoljske in življenjske dejavnike, ki nanje vplivajo. *

Raziskovalci Qunomedical so ocenili zdravje zob prebivalstva 24 držav članic EU ter Združenega kraljestva in Švice. Države so razvrstili po indeksih, ki temeljijo na razpoložljivih podatkih o zdravstvenem stanju zob in dejavnikih zdravja ustne votline, vključno z dostopom do zobozdravstvenih ustanov in zobnih šol, strategijami fluoriranja ter uživanjem alkohola, sladkorja in tobaka.

Italija je rangirano na prvo mesto, kljub sedmemu mestu med 26 državami glede stanja zob, ki je bilo ocenjeno z 1,2. Ugotovljeno je bilo, da ima prebivalstvo dostop do velikega števila zobozdravstvenih ustanov - 77 na 100.000 prebivalcev. Ugotovljeno je bilo tudi, da je povprečna letna poraba alkohola na prebivalca v Italiji, pri osebah, starih 15 let in več, znašala 7,5 l, da je kadilo 23,7 odstotka Italijanov, starejših od 15 let, in da je bila povprečna letna poraba sladkorja na prebivalca 27,2 kg.

Na drugem mestu je Nemčija, z oceno 0,5 za stanje zob, v državi pa je bilo ugotovljenih 82 zobnih ustanov na 100.000 prebivalcev. Izkazalo se je, da je bila povprečna letna poraba alkohola s 13,4 litra na prebivalca skoraj dvakrat večja kot v Italiji, da je kadilo 30,6 odstotka ljudi, starejših od 15 let, in da je povprečni Nemec na leto porabil 36,9 kg sladkorja.

Na tretjem mestu je stanje zob Špancev doseglo oceno 1,1, država pa je imela 72 zobozdravstvenih ustanov na 100.000 prebivalcev. Letna poraba alkohola na prebivalca, starega 15 let in več, je bila 10 litrov, kadilo je 29,3 odstotka prebivalstva iste starostne skupine, povprečni Španec pa je na leto porabil 23,4 kg sladkorja.

Latvija, Slovaška in Hrvaška so bile države z najnižjim rangom, populacije vseh treh pa so imele slabo ustno zdravje. Latvija je bila ocenjena s 3,4, Hrvaška s 4,2, Slovaška pa je rangirana na zadnjem mestu z rezultatom 5,1.

Ugotovljeno je bilo, da ima Grčija, ki je zasedla 16. mesto, največ zobozdravstvenih ustanov, 125 na 100.000 prebivalcev, hkrati pa tudi največji odstotek porabnikov tobaka s 43,4 odstotka.

Švica se je na lestvici uvrstila na 15. mesto in ima največjo porabo sladkorja, 49,5 kg na prebivalca letno.

Lestvica držav z najbolj zdravimi zobmi je bila sestavljena ob svetovnem dnevu ustnega zdravja 2020. Raziskovalci so z indeksom DMFT ocenili stanje zob. Poraba sladkorja in dostop do zobozdravstvenih ustanov sta bila ocenjena na podlagi podatkov Univerze v Malmöju. Porabo alkohola in tobaka so ocenili z uporabo podatkov iz spletnih baz podatkov, ki sta jih sestavila raziskovalca Hannah Ritchie in Max Roser iz organizacije "Naš svet". Ukrepi fluoriranja so bili ocenjeni na podlagi podatkov iz Evropskega priročnika za zobozdravstveno prakso Sveta evropskih zobozdravnikov.

Države članice EU, Češka, Ciper in Luksemburg niso bile vključene, ker podatki, potrebni za primerjavo, niso bili na voljo, so dejali raziskovalci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International