Dental Tribune Slovenia

Dentalna smola, ki se uporablja pri 3D tiskanju, lahko ogrozi reproduktivno zdravje

By Dental Tribune International
March 11, 2021

CHICHAGO / EVANSTON, Il., ZDA: Nedavni razvoj smole na trgu biokompatibilnega materiala je privedel do široke uporabe smole pri 3D-tiskanju za izdelavo medicinskih pripomočkov in inženirsko konstruiranih tkiv. Vendar pa so raziskovalci na univerzi Northwest v Chicagu in Evanstonu ugotovili, da smole, ki se uporabljajo pri 3D-tiskanju za uporabo v zobozdravstvu, izločajo spojine, ki lahko povzročijo nevarne, toksične učinke na jajčnikih in prezgodnje gibanje jajčec.

Čeprav že obstajajo študije, ki so preučevale možno toksičnost zaradi izpostavljenosti materialom za 3D tiskanje, nobena študija ni proučila možne toksičnosti za reproduktivni sistem sesalcev, ki jo povzročajo ti materiali.

"Kljub odkritjem na področju 3D-tiskarskih materialov v zadnjih 20 letih je še vedno redko, da se potencialni učinek novih materialov na reproduktivno zdravje natančno in temeljito preuči, kljub njihovi vseprisotni uporabi v vsakdanjem življenju," je dejala v Francesca Duncan, soavtorica študije in izredna profesorica porodništva in ginekologije na Medicinski fakulteti Feinbeg na univerzi Northwest.

Po mnenju dr. Duncan je trg prozornih filmov, ki uporabljajo smole, kot sta Formlab Dental SG (DSG) in Dental LT (DLT), v zadnjih nekaj letih postal vreden več milijard dolarjev, nekatera podjetja pa v proizvodnji uporabljajo tehnike 3D tiskanja.

Raziskovalna skupina je med uporabo tehnologije 3D-tiskanja, uporabljene za ustvarjanje prvih ex vivo modelov, odkrila toksičnost na ženski reproduktivni sistem. Ugotovili so tudi, da so toksični rezultati DTL nevarnejši od rezultatov DSG. Zahvaljujoč temu in dejstvu, da je DTL namenjen proizvodnji peroralnih zadrževalnikov, ki jih posamezniki nosijo dlje časa, kar pomeni daljšo izpostavljenost strupenim komponentam, so se raziskovalci osredotočili na analizo DTL.

Z masivno spektroskopijo so označili, da smola DTL eulira kot eulat, in kot glavno komponento identificirali Tinuvin 292 (BASF), komercialni lahki stabilizator, ki se pogosto uporablja pri proizvodnji plastičnih materialov. Raziskovalci so tej snovi pripisali znatno stopnjo toksičnosti.

Pomembnost rezultatov te študije bi lahko presegla tudi postopek 3D tiskanja, saj je Tinuvin 292 pogosto uporabljen dodatek pri izdelavi različnih vrst izdelkov iz plastičnih mas, je poudarila dr. Duncan.

"Naši rezultati so izjemno pomembni, ker prikazujejo eulate iz materialov, ki se zelo pogosto uporabljajo pri 3D-tiskanju in so označeni kot" biokompatibilni ", v resnici pa imajo negativne učinke na reproduktivno zdravje," je dodala dr. Duncan in poudarila, da "obstaja nujna potreba po boljšem razumevanju identitete in biološkega učinka spojin, izločenih iz teh materialov. "

Raziskovalna skupina je poudarila, da čeprav sta bila DSG in DLT označena kot biokompatibilna fotopolimera, njihovi "rezultati kažejo, da je kontekst biološke združljivosti teh materialov vprašljiv." Poudarili so, da kljub pomembnosti reproduktivnega zdravja Mednarodna organizacija za standardizacijo ne zahteva preizkušanja varnosti na reproduktivno zdravje, razen v primerih, ko materiali pridejo v neposreden stik z reproduktivnim tkivom.

"Rezultati kažejo na toksičnost na reproduktivno zdravje, ki bi morala biti prednostna naloga pri označevanju vseh materialov, s katerimi ljudje pridejo v stik, bodisi v medicinskem okolju ali v vsakdanjem življenju," je dejala dr. Duncan.

Raziskovalci so ugotovili, da bo potrebno opraviti nadaljnje študije, ki bodo preučile tudi učinek in vivo, glede na to, da sedanja študija kaže dokaze samo za okolje in vitro. Poleg tega bo zelo pomembno preučiti toksičnost na moški reproduktivni sistem, da se ugotovijo morebitne razlike med spoloma. Drugo zanimivo področje študije je karakterizacija izpustov in ravni izpostavljenosti Tinuvinu 292 v primerih medicinskih in vsakdanjih potrošniških izdelkov.

Študija z naslovom "Dental resins used in 3D printing technologies release ovo-toxic leachates“ je bila objavljena v Tomu 270 Hemosfere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International