Dental Tribune Slovenia

Theobromin – rastlinski alkaloid iz kakavovega drevesa

By ZTK
February 10, 2021

Teobromin je naravni rastlinski alkaloid, ki ga pridobivajo iz kakavovega drevesa (Theobroma cacao). Kakavovo drevo izvira iz tropskih regij Južne Amerike. Zrna kakava se uporabljajo za proizvodnjo širokega nabora izdelkov, kot so kakav v prahu, čokolada, slaščice in arome. Ob predelavi kakavovih zrn nastane 1% teobromin, pomemben del čokolade in kakava v prahu.

Teobromin je naravni rastlinski alkaloid, ki ga pridobivajo iz kakavovega drevesa (Theobroma cacao). Kakavovo drevo izvira iz tropskih regij Južne Amerike. Zrna kakava se uporabljajo za proizvodnjo širokega nabora izdelkov, kot so kakav v prahu, čokolada, slaščice in arome. Ob predelavi kakavovih zrn nastane 1% teobromin, pomemben del čokolade in kakava v prahu.

Leta 2012 je bila v Department of Comprehensive Dentistry, University of Texas Health Science Center at San Antonio opravljena študija o remineralizacijskem potencialu teobromina v primerjavi s standardnim NaF v zobnih pastah.

Metoda: za vsako skupino 30 zob so izdelali tri zobne bloke. Z uporabo kislega gela na vsaki skupina zob so ustvarili poškodbe, kariesu podobne lezije. Iz vsakega bloka je bil izrezan manjši blok za slikanje z elektronsko mikroskopijo in elektronsko disperzivno spektroskopijo (EDS) za površinsko raven Ca. Iz vsakega bloka, kjer so bile poškodbe, so izrezali zobno rezino za kvantifikacijo transverzalne mikroradiografije (TMR) osnovne izgube mineralov (Δz) in globine lezije lesion depth, (LD). Nato so izmerili osnovno  površinsko mikrotrdoto (Surface micro hardness, SMH) vsake lezije. Tri bloke iz vsakega zoba so izpostavili trem remineralizirajočim sredstvom: (1) umetna slina; (2) umetna slina s teobrominom (0,0011 mol/l) in (3) raztopina zobne paste NaF (0,0789 mol/l F). Remineralizacija je bila izvedena z uporabo pH cikličnega modela (s shranjevanjem) v umetni slini. Po 28-dnevnem ciklu so vzorce analizirali z uporabo EDS, TMR in SMH. Primerjava podatkov pred in po testiranju znotraj skupine je bila izvedena z uporabo t-testov (p <0,05). Primerjave med skupinami so bile izvedene s post hoc večstopenjskimi primerjavami z metodo Tukey.

Rezultati

Statistično značilnih razlik v povprečnih vrednostih izhodiščnih podatkov med eksperimentalnimi skupinami za SMH, Δz in Ca usedlino ni bilo, čeprav so se povprečne vrednosti med skupinami znatno razlikovale. Pri SMH so bile v vseh treh skupinah opažene določene stopnje remineralizacije, vendar se je le pri skupinah s teobrominom in zobno pasto pokazala signifikantna remineralizacija, pri čemer so se podatki SMH pred in po testiranju statistično značilno razlikovali (p <0,01). Ko so bile skupine primerjane na podlagi njihovega relativnega deleža sprememb v SMH (Slika 1), sta skupini teobromina (38 ± 32%) in zobne paste (29 ± 16%) pokazali signifikantno (p <0,01) višji odstotek povečanja trdote (remineralizacijo) glede na skupino umetne sline (7 ± 20%). Skupini s teobrominom in zobno pasto se nista signifikantno razlikovali, čeprav je bilo večje povečanje trdnosti (remineralizacije), pri skupini s teobrominom, 31 oz. 9% večje primerjalno z umetno slino in zobno pasto.

Pri obeh vrednostih Δz in LD, izmerjenih s TMR, se je pokazal enak trend. Pri skupinah s teobrominom in zobno pasto je bil opaopažen signifikantno večji delež remineralizacije (p <0,01) primerjalno s skupino z umetno slino, gledano na relativne spremembe Δz in LD (Sliki 2, 3). Rezultati kvantifikacije stopnje kalcija na zobnih površinah s pomočjo EDS so se na slikah SEM izrazili tako, da je po 28 dnevni izpostavljenosti vsaka obravnava statistično (p<0,05) producirala kalcijevo usedlino na zobnih površinah. Sicer med tremi skupinami ni bilo vidnih statistično značilnih razlik v spremembi deleža kalcijeve usedline (Slika 4).

Zaključek: Študija je pokazala, da lahko teobromin v mediju, ki tvori apatit, poveča potencial remineralizacije medija in je lahko alternativa fluoridnim dodatkom v komercialnih zobnih pastah. V predstavljenem modelu je molska raven teobromina 71-krat manjša kot pri fluoridu, vendar pa je učinek remineralizacije na lezije sklenine primerljiv fluoridu.

Vir: https://ztkriznar.eu/teobromin/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International