DT News - Slovenia - Rekonstrukcija vodoravnega defekta alveolarnega grebena s tehniko kostne lamine.

Search Dental Tribune

Rekonstrukcija vodoravnega defekta alveolarnega grebena s tehniko kostne lamine.

Lokaliziran vodoraven defekt alveolarnega grebena. Načrt zdravljenja je nadomestitev stranskega sekalca z zobnim vsadkom.
Dr Arndt Happe, Nemčija

Dr Arndt Happe, Nemčija

čet. 31 julij 2014

Shrani

 V opisanem kliničnem primeru je načrt protetične rehabilitacije vstavitev zobnega vsadka na mesto manjkajočega stranskega sekalca. To področje je estetsko zahtevno.

Na mestu manjkajočega sekalca je bil prisoten je zmeren vodoraven defekt alveolarnega grebena s širino preostale kostnine 5,6 mm. Postopen pristop je obsegal vodeno kostno regeneracijo z izbrano dodatno svinjsko delno demineralizirano kortikalno lamino (OsteoBiol Soft Cortical Lamina, Tecnoss Dental). Kot polnilni material je bila uporabljena svinjska kostnina (OsteoBiol mp3, Tecnoss Dental).

 

embedImagecenter("Imagecenter_1_1323",1323, "large");

Po postopku augmentacije alveolarnega grebena, je bila lamina prekrita s kolagensko membrano za hitro integracijo mehkih tkiv. Kirurški postopek augmentacije kosti je bil zaključen z natančno mikro-kirurško tehniko zaprtja režnja.
Po končanem obdobju celjenja je bil po 6 mesecih vstavljen zobni vsadek premera 11mm v skladu z načrtom protetične rehabilitacije. Na koncu je bila cementirana polno keramična prevleka na cirkonijevem oporniku.
S slik po zaključenem zdravljenju je jasno razvidno, da je estetski videz dosežen z opisano tehniko augmentacije kosti.
Članek je objavljen v cosmetic dentistry_beauty and science magazine 4/2013.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement