Metaanaliza je pokazala, da so potrebni dodatni dokazi o učinkovitosti izolacije s koferdami

Search Dental Tribune

Metaanaliza je pokazala, da so potrebni dodatni dokazi o učinkovitosti izolacije s koferdami

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Uporaba koferdama je ena najpogostejših metod izolacije med restavracijskimi posegi. (Slika: Roman Zaiets / Shutterstock)
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

čet. 30 september 2021

save

CHENGDU, Kitajska: Da bi bili obnovitveni zobozdravstveni postopki uspešni, sta potrebna ustrezna izolacija in nadzor vlage. Ena izmed bolj razširjenih tradicionalnih metod izolacije je uporaba koferdama. Skupina raziskovalcev z univerze Sichuan v Chengduju je izvedla metaanalizo o uporabi koferdamov in ugotovila, da čeprav obstaja nekaj dokazov, ki povezujejo uporabo koferdama z nižjo stopnjo neuspeha pri obnovi, so potrebne dodatne raziskave na to temo.

Skupina raziskovalcev je objavila revizijsko študijo na temo koferdamov iz leta 2015, ki je vključila rezultate štirih preteklih študij o merjenju učinkovitosti izolacije s koferdamom. Za preverbo so ponovno raziskali pretekle študije in vključili še dve dodatni. Zaključki so ostali enaki.

"Dokazi o varnosti kažejo, da lahko uporaba koferdamov, v primerjavi s tradicionalnimi metodami izolacije, pri obnovitvenih postopkih nudijo večjo stopnjo preživetja restavracij," so zapisali avtorji. Vendar so opozorili, da obstaja "veliko tveganje za pristranskost raziskav", tudi zato, ker so bile raziskave izvedene na načine, ki lahko vneseje napake v rezultate.

"Dejstvo, da ne moremo sprejeti trdne zaključke o učinkih uporabe koferdamov, nakazuje, da so potrebne dobro zasnovane randomizirane kontrolirane študije v daljših časovnih obdobjih, so dodali avtorji. Priporočajo, da se v prihodnjih raziskavah o učinkovitosti metode izolacije s koferdamom upoštevajo posredne in neposredne restavracije ter da se vključijo dodatni dejavniki: neposredni stroški zdravljenja in stopnja sprejemljivosti in zadovoljstva pacientov.

Študija z naslovom "Rubber dam isolation for restorative treatment in dental patients" je bila objavljena na spletu v bazi Cochrane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement