Dental Tribune Slovenia

Dokazano: kajenje oslabi mehanizme za boj proti pulpitisu

May 30, 2019

Cleveland, ZDA: Negativni zdravstveni učinki kajenja so dobro znani; kljub temu so do sedaj le redki raziskovali njegove vplive v endodontiji. Nova študija, ki so jo izvedli znanstveniki na Šoli zobozdravstvene medicine Univerze Case Western Reserve v Clevelandu, pa je pokazala, da kajenje oslabi zmožnost zobne pulpe za boj proti boleznim in vnetjem.

Dr. Anita Aminoshariae, izredna profesorica endodontije in direktorica oddelka za Predoktorsko endodontijo na Case Western, je dejala: »To pojasnjuje, zakaj pri kadilcih prihaja do slabših endodontskih rezultatov in poznejšega okrevanja kot pri   ekadilcih. Predstavljajmo si, da sta TNF-𝛼 (Faktor tumorne nekroze 𝛼) in hBD-2 (humani beta defenzin 2) vojaka v zadnji obrambni liniji, ki brani trdnjavo. Kajenje te vojake pobije, še preden sploh utegnejo izgraditi čvrsto obrambo.«

Raziskovalci so nadalje raziskovali tudi, zakaj je pri kadilcih večja možnost za razvoj periodontalne bolezni in kar dvakrat večja verjetnost, a bodo potrebovali zdravljenje koreninskih kanalov. Iz pulpnih komor 32 kadilcev in 37 nekadilcev, vsem so postavili diagnozo normalnega, simptomatskega nereverzibilnega pulpitisa ali asimptomatskega ireverzibilnega pulpitisa, je ekipa zbrala vzorce in izmerila raven interlevkinov (IL) 1𝛽, TNF-𝛼, hBD-2 in hBD-3. »Predpostavili smo, da bo pri kadilcih naravna obramba nekoliko oslabljena; nismo pa pričakovali, da bo povsem porušena,« je pojasnila dr. Aminoshariaejeva.

Sodeč po rezultatih študije so bile pulpne koncentracije TNF-𝛼 in hBD-2 bistveno nižje pri kadilcih, medtem ko ni bilo pomembnih razlik v koncentracijah IL 1𝛽 ali hBD-3. Dvostranska analiza kovariance je razkrila tudi, da na raven TNF-𝛼 n hBD-2 dejansko vpliva status kajenja, ne pa endodontska diagnoza (status pulpe).

Čeprav so rezultati študije ponudili še dodaten dokaz škodljivosti kajenja, je spodbudno opažanje raziskovalcev, da sta se dvema pacientoma v študiji, ki sta nato prenehala kaditi, obrambne sposobnosti proti pulpitisu povrnile.

Avtor: Dental Tribune International

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International