Dental Tribune Slovenia

Vizualne informacije in slikovna tehnologija v endodontiji

By Prof. Hideaki Suda in Dr Toshihiko Yoshioka, Japonska
June 09, 2014

Danes so v endodontiji poleg ortopantomograma in intraoralnih rentgenskih posnetkov na voljo različne slikovne vizualne tehnike. Predvsem so informacije pridobljene s pomočjo dentalnega mikroskopa bistvenega pomena.

 »Vidi boljše, delaj boljše« je slogan sodobne endodontije. Dentalni mikroskop je odličen pripomoček pri reševanju problemov v endodontiji. Uporablja se pri odstranjevanju zlomljenih endodontskih instrumentov, za odstranjevanje polnilnega materiala (gutaperče in polnilne paste), za iskanje spregledanih koreninskih kanalov in zaprtje predrtij, za razpoznavo zobnih pok ter za natančno rokovanje pri operativnih kirurških posegih in globokem kariesu ter pri preverjanju očiščenosti koreninskega kanala. Yoshioka in sod. (2002) so ugotovili, da je odstotek števila okritih koreninskih kanalov s pomočjo dentalnega mikroskopa pomembno višji v primerjavi s številom koreninskih kanalov odkritih s prostim očesom. Prav tako so ugotovili, da je uporaba kirurških povečevalnih lup relativno neučinkovita v primerjavi z uporabo dentalnega mikroskopa.
“Računalniška tomografija (CT) je med endodonti postala popularna predvsem pri analizi težjih primerov in za reševanje problemov pri endodontskem zdravljenju. Nedavna raziskava v ZDA in v Kanadi je pokazala višji odstotek uporabe CBCT (34,2%) med člani Ameriške zveze za endodontijo (angl. American Association of Endodontists)(Dailey in sod.; 2010).

Zaradi višje doze obsevanja je potreben tehten premislek pred CT slikanjem. Zato je projektna skupina Japonske zveze za dentalno znanost (angl. Japanese Association for Dental Science) predstavila poročilo o uporabi CT-ja v dentalni medicini in podala izjavo skupnega stališča z Ameriško endodontsko zvezo (angl. American Association of Endodontists) in Ameriško akademijo oralne in maksilofacialne radiologije (angl. American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology) februarja 2011. Na Japonskem je bila leta 2007 s strani Ministrstva za zdravje in socialno delo odobrena uporaba dentalnega mikroskopa in CT posnetka pri posegu apikotomije kot napredna dentalna tehnologija. Sedem dentalnih klinik na Japonskem uporablja omenjeno tehnologijo od februarja leta 2013 dalje.

Optična koherenčna tomografija (OCT) je slikovna tehnika z visoko resolucijo, ki omogoča slikanje bioloških tkiv v majhnih razdaljah (mikrometri). Predstavljena je bila leta 1991 in uporablja infrardeče valove, ki se odbijajo od notranjih mikrostruktur znotraj bioloških tkiv (Shemesh in sod.; 2008). Opisana so poročila o njeni uporabi za slikanja znotraj koreninskega kanala in za razpoznavo vzdolžne poke korenine (Yoshioka in sod. 2013) in predrtij. OCT je ne-invazivna metoda brez obsevanja in je zelo dobrodošla pri diagnostiki in zdravljenju v endodontiji (slike 1a-2).

Ta članek je bil objavljen v reviji Roots international magazine of endodontology Št. 3/2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International