Dental Tribune Slovenia

Študija o razširjenosti koreninskega kanala MB2 v svetovni populaciji

April 24, 2019

LIZBONA, Portugalska: Raziskave so v preteklosti pokazale, da je neuspešno endodontsko zdravljenje maksilarnih molarjev lahko posledica neodkritega drugega meziobukalnega kanala (MB2), čeprav je ta prisoten pri kar 95 odstotkih maksilarnih molarjev. V nedavni raziskavi je skupina raziskovalcev z Zobozdravstvene šole Univerze v Lizboni analizirala pojavnost koreninskega kanala MB2 v svetovni populaciji, da bi bolje razumeli morebitno povezavo med prisotnostjo kanala MB2 in spolom, starostjo, stranjo ter postavitvijo korenin.

Vodilni avtor dr. Jorge Martins je v intervjuju za Dental Tribune  International pojasnil, kako so se z ekipo lotili študije.

V študiji je deset mesecev sodelovalo 21 opazovalcev iz 21 držav in petih kontinentov. Da bi dosegli podobno metodologijo ocenjevanja z računalniško tomografijo s šopastim izvorom žarkov, cone beam CT (CBCT), je bilo potrebno usklajevanje med opazovalci in vsak od njih je moral zbrati podatke o 250 maksilarnih prvih molarjih iz predhodnih pregledov. Izvedli so teste medocenjevalne zanesljivosti. Vzorec je vključeval 5.250 molarjev in je bil določen s pomočjo preliminarnega poskusa. Zbrani podatki so vključevali prisotnost MB2, spol, starost, stran, število korenin zoba in meziobukalno postavitev korenin.

»Usklajevanje opazovalcev smo dosegali s  pomočjo zelo strogih pisnih kriterijev, slik in video navodil z ocenjevalno metodologijo po korakih, ki jih je moral upoštevati vsak ocenjevalec,« je dejal Martins. »Naš glavni cilj je bil poskrbeti, da vsi ocenjujejo morfologijo na enak način. Na koncu smo vsem poslali deset CBCT posnetkov 20 maksilarnih prvih molarjev in vsi so izvedli svojo analizo, da smo lahko izvedli teste zanesljivosti skupine, še preden smo uradno začeli. Vse to zveni preprosto, vendar je tovrstno usklajevanje zahtevalo na stotine elektronskih sporočil med raziskovalno ekipo in ekipo opazovalcev.

«Na koncu se je težavno delo izplačalo, saj so raziskovalci prišli do zanimivih zaključkov: CBCT posnetki z vsega sveta so pokazali, da je pogostost MB2 73,8-odstotna, pri čemer je razpon segal od 48,0 odstotkov v Venezueli do 97,6 odstotkov v Belgiji. Prisotnost pri moških in ženskah je bila 76,3- in 71,8-odstotna. Veliko večje deleže MB2 je bilo najti pri mlajših pacientih in molarjih s tremi koreninami.

Na splošno je prisotnost MB2 močno nihala glede na analizirane regije. Razlike je po besedah raziskovalcev mogoče pripisati posebnostim znotraj posamezne regije, pa tudi demografiji pacientov. Večji delež MB2 so našli pri moških, mlajših pacientih in molarjih s tremi koreninami.

O tem, kaj ta odkritja pomenijo za zobozdravnike, endodonte in paciente, Martins pravi: »Že prej je bilo dokazano, da je koreninski kanal MB2 v maksilarnih molarjih eden od največkrat spregledanih ali pozabljenih kanalov pri endodontskem zdravljenju. Ti rezultati kažejo, da na njegovo prisotnost v anatomiji vplivajo demografski dejavniki, to pa je mogoče uporabiti kot predoperativno informacijo, ki predpostavlja kompleksnejšo maksilarno molarno morfologijo.

«Študija z naslovom »Svetovna analiza razširjenosti   drugega meziobukalnega kanala pri maksilarnih prvih molarjih: multicentrična raziskava s cone-beam računalniško tomografijo« je bila v reviji Journal of Endodontcs v elektronski verziji objavljena 19. septembra 2018 na spletu v reviji Journal of Endodontics še pred tiskano izdajo.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International